Certezza AB referenser

Certezza AB referenser

• Sambi - Samverkan för säkrare e-hälsa
• Skolfederation.se
• A Review of Hardware Security Modules
• Identitets- och behörighetsfederering
• E-legitimationsutredningen SOU 2010:104
• Implementationsguide för DNSSEC
• Implementationsguide för IPv6
• A Review of Administrative Tools for DNSSEC
• De 16 principerna för samverkan v1 & v2
• IPv6 support in firewalls