Luleå kommun och Comprima: På väg mot en digital framtid...

Luleå kommun och Comprima: På väg mot en digital framtid...

Luleå Kommun växer så det knakar och är på god väg att etablera sig som ett internationellt IT-center där bland annat Facebook nyligen startat sitt första europeiska datacenter. Kommunens miljö- och byggnadsförvaltning har inte varit sen att hänga på och just nu pågår ett projekt för att införa ett nytt verksamhetssystem med syfte att digitalisera bygglovsprocessen. Målsättningen är att inom kort vara en fullvärdig e-myndighet som erbjuder sina medborgare 24/7-service. En av leverantörerna är Comprima som står för e-arkiv och verktyg för att hantera digitala ritningar för granskning av bygglovshandlingar.

Vill du ha mera information? Klicka här!