Svenska Filminstitutet (Sigma)

Svenska Filminstitutet (Sigma)

Direktiv och beslut från regeringen gör att Svenska Filminstitutets verksamhet ständigt förändras och utvecklas. Detta ställer höga krav gällande flexibilitet och utveckling av deras omfattande diarie- och stödhanteringssystem. För Svenska Filminstitutet har Sigma kundanpassat FormPipes standardprodukt Platina ECM (Sveriges största leverantör av ECM-system). Ett system som lever upp till Svenska Filminstitutets kvalitetskrav gällande både Diarieföring & ärendehantering samt deras omfattande stödhantering.

Efter anpassning av Platina uppnås följande mål:
· Ett kraftfullt system som klarar en omfattande stödhantering
· Krav enligt offentlighetsprincipen upprätthålls på ett tryggt och säkert sätt
· Ett system som ständigt uppgraderas och vidareutvecklas efter Svenska Filminstitutets behov gör att de idag ligger i en ledande affärsutvecklingsposition

Sigma bedriver idag förvaltningen med sitt unika koncept ”My Team-Platina” – ett framtaget team bestående av service manager och utvecklare med hög kompetens och lång erfarenhet av att förvalta och vidareutveckla systemet Platina.