Växjö kommun utvecklar hållbar e-förvaltning (Visma)

Växjö kommun utvecklar hållbar e-förvaltning (Visma)

Växjö kommun valde Visma Consulting som leverantör för dokument- och ärendehantering, e-tjänster, integration, kontaktcenter och ärendeknutpunkt. Växjö hade behov av att öka kommunens servicegrad både internt och externt samt uppnå ökade effektiviseringar och nyttor. Det ska vara enklare, smartare och öppnare för Växjö kommuns medborgare och ge högre kvalitet och effektivitet internt. Växjö letade efter en leverantör som kunde leverera helheten enligt kommunens krav för utveckling och effektivisering av sin e-förvaltning. Visma valdes utifrån tre utvärderingskriterier: funktionalitet, pris och utvecklingsarbete.