Formpipe referenser

Formpipe referenser

Formpipe har över 400 kunder inom offentlig sektor och har under åren fått möjligheten att ofta finnas med som partner för en digitaliserad förvaltning.

Exempel på kunder: Stockhoms stad, Malmö stad, Linköpings kommun, Länsstyrelserna, Skatteverket, Stockholms läns landsting, Stockholms Universitet, Uppsala Universitet.