Comprima och EDP Consult: Tillsammans effektiviserar vi Sveriges kommuner

Comprima och EDP Consult: Tillsammans effektiviserar vi Sveriges kommuner

En av Comprimas främsta samarbetsparters är EDP Consult som bland annat utvecklar IT-system för bygg- miljö- och ärendehantering, Va och avfall som idag används av över 90 % av landets kommuner. Comprima kompletterar EDPs system med e-arkivering och viewers och när kommunerna nu blir allt mer digitala finns här både tid och pengar att spara. Och givetvis också helt nya möjligheter att öka servicen till medborgarna.

Vill du ha mera information? Klicka här!