inUse referenser

inUse referenser

Denver
inUse is helping City of Denver to become a smarter and more sustainable city. Together with our partner Panasonic we are shaping the City of the Future.

Skånetrafiken
Skånetrafiken ville veta den osminkade sanningen om hur resenärerna upplevde att resa med dem. En kundresekarta blev resultatet som gett dem flera utmaningar att arbeta vidare med.

Ale kommun
Ale kommun stod inför en utmaning. Deras intranät var stort och svårnavigerat för användarna. Efter ett gediget förarbete har man nu tydliga effekter man vill uppnå och en design som svarar upp mot målen.

Jordbruksverket
Vilka matprodukter är specifika för Sveriges olika regioner? Vilka är våra traditionella råvaror? Hur kan olika platsers attraktionskraft stärkas av att produkter därifrån har beteckningar som är skyddade av EU? Smaka Sverige, Jordbruksverket nya webbaserad kunskapsbank, har svaren.

Stockholms tunnelbana
Röda linjen i Stockholms tunnelbana moderniseras och får bland annat en ny trafikledningscentral. Trafikledarna får tillgång till mer information och funktionalitet. Först såg det ut som att det behövdes 14 (fjorton!) skärmar på varje skrivbord. SL bestämde sig då för att anlita någon som verkligen kan skapa effektiva användarupplevelser också i komplexa sammanhang, och kontaktade inUse.