Munkeby referenser

Munkeby referenser

Våra offentliga kunder ligger inom kommuner, regioner och landsting, bl. a. Region Skåne, Västra Götalandsregionen och Stockholms läns landsting. I samtliga har vi tagit fram övergripande processer med tillhörande IT-stöd för att hantera olika avvikelser gällande arbetsmiljö, patient, sjukresa, medicinteknisk produkt osv. I framtagandet av en lösning arbetar man både internt inom ett landsting, men även tillsammans med externa entreprenörer och aktörer.
Vi har också hjälpt Malmö Stad att ta fram en lösning där eventärenden hanteras via mobil med kartintegration i förbindelse med festivaler och andra evenemang. Hantering av ärenden kan t.ex. vara skadegörelse, trakasserier, tillbud etc. Inom skolområdet rör det sig om exempelvis egendomsskador inom försäkringsärenden.

Jönköpings kommun hjälper vi med att hantera händelser, synpunkter och arbetsmiljöärenden inom Socialförvaltningen.