Region Skåne (Grade)

Region Skåne (Grade)

Region Skåne valde LUVIT LMS för att det var den lärplattform som bäst kunde möta den komplexa organisationens krav och behov. En orsak var att LMS:et på ett föredömligt sätt hanterar samtliga typer av utbildningar, det vill säga nätbaserade, lärarledda och blandade lärformer.

-Systemet har mycket av den funktionalitet vi behöver, samtidigt som Grade har visat vilja och kompetens att fortsätta utveckla LUVIT LMS för att ännu bättre passa vår organisations behov inom utbildningsadministration och kompetensutveckling, säger Anna Steen, tjänsteförvaltare på Region Skåne.