apendo AB referenser

apendo AB referenser


Exempel på ECM-lösningar från apendo är kundhantering, arkivhantering, processorienterad dokumenthantering, avancerad ärendehantering och ECM som en integrerad och gemensam informationsplattform.

Se vidare under ”Referenser” på vår hemsida apendo