Universitetskanslerämbetet RFI (EssVision)

Universitetskanslerämbetet RFI (EssVision)

Informations- och dokumenthanteringssystemet Evolution är uppbyggt för att stödja den moderna eförvaltningens arbete. Evolution är ett dokumenthanteringssystem med fullt integrerat stöd för ärendehantering, diarieföring samt nämndsadministration genom effektiva handläggningsfunktioner och möteshantering. Evolution har även fullt integrerad processmotor för att styra upp och automatisera processer.

Detta dokument beskriver erbjuden systemlösning, Evolution. Samtliga delar som finns beskrivna i detta dokument är färdiga standardlösningar. De delar som går att konfigurera ingår inom ramen för införandet och innebär ingen specialutveckling.

För att se lösningen Klicka här!