RiwArt Konstinventeriesystem hos Statens Konstråd (RIW Software)

RiwArt Konstinventeriesystem hos Statens Konstråd (RIW Software)

”RiwArt stödjer effektivt och säkert Statens konstråds logistiska processer. Dels för att snabbt kunna fastställa om ett enskilt konstverk är lagerställt eller på transport, på omramning eller konservering, eller om det har levererats till en myndighet. Men också för att kunna ta ut samlad statistik kring transporter, lagersaldo och underlag för årsredovisning. Statens konstråd ser också en stor framtida utvecklingspotential i RiwArt."
Johannes Ehn, samlingsregistrator, Statens konstråd