ArkivIT levererar e-arkiv till Stockholms stad

ArkivIT levererar e-arkiv till Stockholms stad

ArkivIT är sedan 2014 första leverantör på Stockholms Stads ramavtal för inleverans till e-arkiv Stockholm och har utfört ett stort antal anslutningsprojekt. Konkret förbereder ArkivIT IT-system för anslutning till Stockholms Stads e-arkiv, vilket betyder uttag ur verksamhetssystem, med konverteringar, dokumentation och metadatasättning, strukturering samt paketering för inleverans till e-arkiv.

Samarbetet har lett till att Stockholms Stadsarkiv har kunnat mängden anslutningar till e-arkivet vilket säkerställer det långsiktiga bevarandet av Stadens förvaltningars och bolags information.